Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта, приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с Политиката ни за поверителност тук

Последни публикации

Защо управлението на търговската марка е важно за бизнеса?

facebook thumb

Търговската марка трябва да бъде неразделна част от маркетинговата стратегия на всяка фирма независимо от сектора, в който развива дейността си, нейния оборот, пазарна капитализация и пр.

Повсеместната достъпност на Интернет, непрестанната поява на нови технологии, навлизането на изкуствения интелект, бума на социалните мрежи, появата на мета вселената и развитието на финтех сектора и блокчейн технологиите в световен мащаб предоставят непознати и неподозирани досега възможности за изграждане, публичност и реклама на марките включително на нови и несъществуващи досега пазари и реалности. Същевременно те са и причина за нарастване броя и появата на нови заплахи пред тяхната закрила и защита. Освен нуждата от законодателни промени, които тепърва започват да се обсъждат, това налага необходимостта от предприемане на компетентни, целенасочени и навременни действия с оглед избягване и/или предотвратяване на потенциалните негативни последици.

Адекватното управление на търговската марка изисква да се вземат предвид спецификите и възможните опасности, характерни за съответния бранш и пазар както от правна, така и от бизнес гледна точка, включително определения за целта бюджет, заложените маркетингови цели, договорните отношения с доставчици, дистрибутори, подизпълнители и други възможни контрагенти.

Ако тази осъзнатост на мениджмънта е налице и се потърси професионална консултация по интелектуална собственост, би се стигнало до следните безспорни резултати:

  • разработване и налагане на търговски марки, които освен да служат за идентификатор на произхода на съответните стоки/услуги, да са атрактивни и привлекателни за потребителите;
  • подходящи действия за защита в случай на нарушения или атаки от страна на недоброжелателни конкуренти, сред които недобросъвестно заявяване и използване на чужда марка, заявяване на марка от името на агент или представител на действителния притежател без негово съгласие, имитация и др.
  • закрила на територията на ЕС и/или на представляващите интерес международни пазари;
  • избягване нарушаване правата на трети лица.

По този начин - чрез закрилата и защитата на търговската марка, която е изключително ценен бизнес актив, се постига конкурентно предимство и защита от нелоялна конкуренция.

Адвокатско дружество „Колев, Ангелов и Митева“ разполага с компетентен екип от специалисти по управление на търговски марки за територията на Република България и Европейския съюз начело с Росица Маринова, Партньор и Ръководител на Отдела по интелектуална собственост в кантората ни. Нашите експерти ще Ви напътстват и консултират по всички практически въпроси, които Ви интересуват във връзка с притежаваните от Вас търговски марки.