Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта, приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с Политиката ни за поверителност тук

Недвижими имоти и Строителство

Недвижими имоти и Строителство

Ние предоставяме правно съдействие в областта на недвижимите имоти и строителството като направляваме нашите клиенти през целия цикъл на инвестицията – от  първоначалното придобиване на недвижим имот, през неговото развиване, застрояване, отдаване под наем до последващото му прехвърляне. Ние съветваме органи на публичната власт и частни инвеститори, корпоративни и индивидуални клиенти, както и международни и местни инвеститори от всички сфери на индустрията. За всеки отделен клиент можем да предложим изключително съдействие и пълна подкрепа, отчитайки конкретните нужди и цели на този клиент.  


Осланяйки се на нашия дългогодишен опит, ние можем да предоставим пълен спектър от услуги с практически решения във връзка с инвестицията в недвижими имоти, включително:
    • Правен анализ, оценка на рисковете и съвет относно смекчаването на рисковете при сделка с недвижими имоти; 
    • Подготовка и преговори относно договори и всички други необходими документи, свързани с придобиване и прехвърляне на недвижими имоти, независимо дали става въпрос за сделка с недвижим имот чрез прехвърляне на дялове/акции или чрез прехвърляне на отделен актив; 
    • Подготовка и преговори относно договори и всички други необходими документи, свързани с отдаване под наем на офис, производствени, складови и жилищни помещения, представлявайки както наемодателя, така и наемателя;
    • Правно съдействие във връзка с развиването на недвижим имот и неговото градоустройствено планиране, включително промяна на предназначението на поземления имот, урегулирането му, както и промяна на регулационния и застроителния план; 
    • Съдействие във връзка със застрояване на недвижим имот – подготовка на и преговори по договори за проектиране, строителство, надзор и проектно управление, както и постоянно съдействие в административно-правните аспекти на строителния процес, като получаване на виза за проектиране, одобряване на инвестиционни проекти, издаване на разрешение за строеж и разрешение за ползване/удостоверение за въвеждане в експлоатация; 
    • Съдействие във връзка с финансиране на сделки с недвижими имоти и обезпечения по такива сделки;
    • Консултации върху данъчно-правните аспекти на сделки с недвижими имоти;
    • Процесуално представителство в съдебни и арбитражни производства при спорове относно недвижими имоти и строителство, включително представителство при последващо принудително изпълнение на решенията по спора;


Ние знаем, че най – съвършените и изчерпателни резултати са налице в резултат от екипна работа и поради тази причина нашите адвокати от Практиката по Недвижими Имоти и Строителство обединяват усилията си с колегите от другите Практики на Адвокатското дружество, като Корпоративно право, Сливания и Придобивания, Банки и Финансирания, Публични проекти и публично-частно партньорство, Семейно право и Наследяване, Интелектуална собственост, Данъци, Съдебни спорове, арбитраж и медиация