Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта, приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с Политиката ни за поверителност тук

Административно право / Съответствие / Престъпления на „белите якички“

Административно право / Съответствие / Престъпления на „белите якички“

Всички сектори на бизнеса са предмет на засилени регулации на национално ниво и в рамките на ЕС. Отношенията на бизнеса с държавните и местните органи и регулатори в повечето случай е в духа на взаимно сътрудничество, но много пъти може да бъде в условията на противопоставяне. Нашият екип има стратегически опит, за да Ви съветва преди, по време на и след всеки контакт на бизнеса Ви с властите. Ние предлагаме услуги във всички области на административното право и регулациите на бизнеса, например съдействие по време на регулаторни/административни процедури, които засягат Вашия бизнес, включително получаване на разрешения или други одобрения/регистрации, инспекции, внезапни проверки и одити от регулаторите, обжалване на глоби и други санкции и принудителни административни мерки, наложени на бизнеса Ви. Ние помагаме на компаниите да осигурят и поддържат правно, регулаторно и етично съответствие без да жертват печалбата си.

Предоставяме съдействие и съвети във всички регулирани от правото области, така че дружеството и служителите му да следват утвърдените закони, правила, стандарти и етични практики, които се прилагат за бизнеса на клиента и организацията му. 
Изготвяме политики срещу пране на пари, насоки, политики за съответствие с цел предотвратяване на корупционни практики и съдействаме в процеса на въвеждането им (вкл. с организиране на вътрешни семинари и обучения, симулации и т.н.). Осъществяваме оценка на риска и правим проучвания във връзка с планирани сделки по отношение на парични потоци, трансферно ценообразуване, присъствие в черни списъци и наложени мерки срещу лица. 

Ние представляваме клиенти в широк спектър от регулирани сектори, например телеком, пощи куриерски услуги, енергетика, транспорт, хазарт, добив и преработка на подземни богатства, химическа и хранителна индустрия, здравеопазване и фармация, и др.
Нашият интердисциплинарен екип включа адвокати и консултанти със значителен опит в областта на административното право, секторните регулации, конкуренция, обществени поръчки и концесии, данъчни и други регулаторни въпроси.